ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΔΟΚΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗΣ ΝΤΕ ΤΟΚΒΙΛ
ISBN 9789604586462

Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες: 440
Τιμή:  18.00 €  
eBOOK: 10.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604586462

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 59371486

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή

Το έργο του Αλέξις ντε Τοκβίλ παρουσιάζει τη δημοκρατία ως δημοκρατική πολιτεία που αναγνωρίζει δικαιώματα και καθορίζει υποχρεώσεις του ατόμου, καθώς και ως ατελέστατη διαδικασία διεκδίκησης των δικαιωμάτων της ελευθερίας και της ισότητας• ένα δίπτυχο που διαμορφώνει σε ποιο βαθμό οι δημοκρατικοί λαοί θα είναι πραγματικά ελεύθεροι ή θα είναι υποταγμένοι στις συνέπειες της ισότητας των συνθηκών, δηλαδή τον ατομικισμό, το πάθος για την ευζωία και τη διαμόρφωση ενός κράτους κηδεμόνα. Όπως ανακαλύπτει στη συγκριτική μελέτη του μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, οι δημοκρατίες είναι δεσποτικές όταν η καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας περιορίζεται στη βούλησή μιας «παντοδύναμης» εξουσίας ή είναι φιλελεύθερες όταν εκφράζονται μέσα από ελεύθερους θεσμούς που συνδράμουν στη διασφάλιση της ατομικής ελευθερίας και του κοινού καλού. Γι’ αυτό πιστεύει ότι η διαχείριση των συνεπειών της ισότητας των συνθηκών στις δημοκρατικές κοινωνίες εξαρτάται από την αλληλεξάρτηση μεταξύ της ελευθερίας και της ισότητας, των πολιτικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Η Ναυσικά Παπανικολάτου πήρε Β.Α. από το πανεπιστήμιο Carleton (Ottawa, 1977), M.A. στις πολιτικές επιστήμες από το πανεπιστήμιο της Ottawa (1980), Diplome d’ Etudes Approfondies από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι, 1983) και διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1998). Εργάζεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και γράφει μελέτες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στις σύγχρονες δημοκρατίες.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --