ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Ομοεθνείς, Πρόσφυγες, Μειονότητες
ISBN 9789604585250

Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες: 408
Τιμή:  18.00 €  
eBOOK: 10.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604585250

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 59371393

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ

Περιεχόμενα
Πρόλογος για την ελληνική έκδοση

Έγραψαν για το βιβλίο:
Ιστοσελίδα "BOOK PRESS", 23-02-2016 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση
Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ", 12-03-2016
Εφημερίδα "ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ", 05-05-2016
Περιοδικό Foreign Affairs, Μάρτιος 2017 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση

"Το βιβλίο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο, επειδή αποκαθιστά την πολυπλοκότητα της ιστορικής πραγματικότητας και την πολλαπλότητα των επιλογών πολιτικής που συνεπάγεται ο εθνικισμός και ειδικότερα η οικοδόμηση εθνικού κράτους."

Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

"Το βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική σύνθεση, μια αυθεντικά διεπιστημονική προσέγγιση των κρατικών πολιτικών απέναντι στις μειονότητες."

Ντία Αναγνώστου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

"Ο Χάρης Μυλωνάς είναι ένας από τους ελάχιστους μελετητές που συνδυάζουν την γνώση των πολύπλοκων τεχνικών της πολιτικής επιστήμης με μια εις βάθος γνώση της ιστορίας. Αυτό το βιβλίο αφορά τους πολιτικούς επιστήμονες, τους μελετητές των διεθνών σχέσεων και τους ιστορικούς, και θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή γνώσεων για τους χαράκτες πολιτικής."

Mark Kramer, Harvard University

"Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση αρχειακού υλικού και την ενσωμάτωση θεωριών τόσο από τις διεθνείς σχέσεις όσο και από τον κλάδο της συγκριτικής πολιτικής, ο Χάρης Μυλωνάς υποστηρίζει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες συχνά υπερισχύουν των εσωτερικών παραγόντων στη διαμόρφωση των πολιτικών εθνοποίησης. Με πειστικό τρόπο δείχνει πώς οι αντιλήψεις των ελίτ σχετικά με τις διεθνείς απειλές διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους."

Roger D. Petersen, Massachusetts Institute of Technology

"Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει ένα σημαντικό, πρωτότυπο επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο οι διεθνείς παράγοντες ασκούν ουσιαστική επιρροή στην απόφαση ενός κράτους να αφομοιώσει, να παραχωρήσει δικαιώματα ή να αποκλείσει τις εθνοτικές του μειονότητες. Ο Μυλωνάς δείχνει ότι τα κράτη είναι πολύ πιο πιθανό να αποκλείσουν, να εκδιώξουν ή να εξοντώσουν τέτοιες ομάδες, όταν αυτές υποστηρίζονται από εχθρικά κράτη και όταν το κράτος που τις φιλοξενεί είναι δυσαρεστημένο εξαιτίας της απώλειας εδαφών."

Jack Snyder, Columbia University

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τι οδηγεί ένα κράτος στην επιλογή να αφομοιώσει μια εθνοτική ομάδα, να την αποκλείσει ή να την αναγνωρίσει επίσημα ως μειονότητα; Σε αυτή την πρωτοποριακή μελέτη ο Χάρης Μυλωνάς εξετάζει τις επιδράσεις των γεωπολιτικών συσχετισμών στο σχεδιασμό κρατικών πολιτικών εθνοποίησης απέναντι σε μη επικρατούσες εθνοτικές ομάδες, δηλαδή σε κάθε σύνολο ατόμων που οι κυβερνώσες ελίτ θεωρούν μη αφομοιωμένη ομάδα.

Μέσω μιας διεξοδικής μελέτης των Βαλκανίων, ο Μυλωνάς δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος αντιμετωπίζει μια μη επικρατούσα εθνοτική ομάδα εντός των συνόρων του καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική πολιτική του, αν είναι αναθεωρητική ή προσηλωμένη στο διεθνές status quo, αλλά και από το αν είναι σύμμαχος ή ανταγωνιστής των εξωτερικών χειραγωγών αυτής της ομάδας. Ο Μυλωνάς διερευνά τις επενέργειες των εξωτερικών παρεμβάσεων τόσο στην ανάδειξη των εθνοτικών διαφορών όσο και στον σχεδιασμό των κρατικών πολιτικών εθνοποίησης.

Το βιβλίο αυτό εισάγει τη διεθνή πολιτική στη μελέτη της διαδικασίας εθνοποίησης, οικοδομώντας μια γέφυρα ανάμεσα στις Διεθνείς Σχέσεις και τη Συγκριτική Πολιτική. Είναι το πρώτο βιβλίο που αναλύει πώς οι διεθνείς παρεμβάσεις στις εθνοτικές διαμάχες τρίτων κρατών καθορίζουν ποιες ομάδες αφομοιώνονται, σε ποιες παραχωρούνται μειονοτικά δικαιώματα, αλλά και ποιες αποκλείονται από τα κράτη στα οποία κατοικούν.

Η αγγλική έκδοση του βιβλίου βραβεύτηκε με το European Studies Book Award του Council for European Studies το 2014, όπως επίσης και το Peter Katzenstein Book Prize το 2013 από το Cornell University.

Σύντομο Βιογραφικό Συγγραφέα:

Ο Χάρης Μυλωνάς διδάσκει Συγκριτική Πολιτική από το 2009 στο George Washington University στην Ουάσινγκτον. Έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα Πολιτικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια έλαβε M.A. Πολιτικής Επιστήμης από το University of Chicago το 2003 και Ph.D Πολιτικής Επιστήμης από το Yale University το 2008. Την ίδια χρονιά επιλέχθηκε ως Academy Scholar της Harvard Academy for International and Area Studies στο Harvard University.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --