ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μια συστηματική ανάλυση
ISBN 9789604584437

Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες: 640
Τιμή:  78.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604584437

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 33154893

BALLANTINE H. JEANNE
HAMMACK M. FLOYD
Επιμέλεια Μετάφρασης: Διονύσης Γουβιάς

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Εισαγωγή του επιμελητή

Διεξοδικό, σύγχρονο και με διαπολιτισμική οπτική, αυτό το κείμενο προσφέρει μια κοινωνιολογική ανάλυση της εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας πολλαπλές θεωρητικές προσεγγίσεις. Χρησιμοποιώντας πρακτικές εφαρμογές και τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα, οι συγγραφείς πραγματεύονται τη δομή και τις διαδικασίες που θέτουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε λειτουργία.

«Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και η έβδομη έκδοση του βιβλίου «Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» των Ballantine και Hammack εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι ένα εγχειρίδιο σε αυτό το πεδίο. Είναι διεξοδικό και σύγχρονο σ’ αυτά που πραγματεύεται και εστιάζει, προσφέροντας μια κατατοπιστική και αξιόπιστη έρευνα των σημαντικών θεμάτων στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, από τη θεωρία και τις μεθόδους, ως τις σημαντικές έννοιες – εξέχοντα ζητήματα, πάντα με πολύ αξιόλογoυς προβληματισμούς. Επίσης, σε σχέση με άλλα βιβλία, το βιβλίο αυτό πλεονεκτεί επειδή εξετάζει τα ζητήματα διαπολιτισμικά αλλά και εντός της Αμερικάνικης προοπτικής. Πρόκειται για μια πολύτιμη συλλογή κειμένων τόσο για προπτυχιακούς όσο και για μεταπτυχιακούς φοιτητές.»

Α. Gary Dworkin

University of Houston και Πρόεδρος της Sociology of Education, Research Committee 4 (RC04), της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρίας (International Sociological Association /ISA).

Το βιβλίο των Jeanne Ballantine & Floyd Hammack, αν και έχει –αναγκαστικά— μια επικέντρωση στην «αγγλοσαξονική» εμπειρία, καλύπτει ζητήματα που αφορούν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, ιδίως σε εποχές όπου υπάρχουν έντονα στοιχεία «παγκοσμιοποίησης» --ή έστω «διεθνοποίησης»-- των εκπαιδευτικών δομών & πρακτικών: από το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα», μέχρι τη σημασία του «πολιτισμικού κεφαλαίου» για τη μαθητική επίδοση∙ από τις αλλαγές στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου, μέχρι την οργάνωση και τη διοίκησή του∙ από τις σύγχρονες τάσεις στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μέχρι την άνοδο της αξιολόγησης και της «διασφάλισης ποιότητας» στην Ανώτατη Εκπαίδευση∙ από τις έμφυλες διαστάσεις του σχολείου, μέχρι τα διλήμματα και τα προβλήματα εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι οι φοιτητές/τριες δεν θα δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν ερωτήματα/ζητήματα/προβλήματα που τους/τις απασχόλησαν στη μέχρι τώρα εκπαιδευτική, και γενικότερη κοινωνική τους πορεία.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --