ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
Η united Nations Special Committee on the Balkans στο μέτωπο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
ISBN 9789604585199

Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες: 224
Τιμή:  14.93 €  
eBOOK: 8.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604585199

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 41955383

ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρόλογος: Στράτος Ν. Δορδανάς

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή

Έγραψαν για το βιβλίο:
Εφημερίδα "Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας", 24-04-2015
Ιστοσελίδα "Πιερικός Παρατηρητής", Μάιος 2015 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση
Περιοδικό "ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ", τεύχος 163

Συνέντευξη του συγγραφέα, Egnatia TV, 27-4-2015

Το βιβλίο Στη Μεθόριο του Εμφυλίου. Η United Nations Special Committee on the Balkans στο μέτωπο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου έχει στόχο την καταγραφή πτυχών της εμφύλιας διαμάχης που αναδεικνύονται από την παρουσία της επιτροπής που συνέστησε ο ΟΗΕ στη βόρειο Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1947, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της Commission of Investigation Concerning Greek Frontier Incidents. Οι διπλωματικές καταγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης στον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στη βορειοελλαδική μεθόριο εξαιτίας της αρωγής των κυβερνήσεων των Λαϊκών Δημοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας προς τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος ήταν η αιτία της ενεργοποίησης του Οργανισμού. Έτσι η συγκρότηση, η αποστολή, η εγκατάσταση, η ανάπτυξη και η δραστηριοποίηση της United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB) στο μέτωπο της εμφύλιας διαμάχης αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της παρούσας μελέτης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν οι καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον των μελών των κλιμακίων Παρατηρητών που απέστειλε η Βαλκανική Επιτροπή στη Μεθόριο του Εμφυλίου, σχετικά με τον τρόπο προώθησης των αποστολών ενίσχυσης, την περίθαλψη των τραυματιών μαχητών του ΔΣΕ στις όμορες Λαϊκές Δημοκρατίες καθώς και την παροχή ασύλου. Η βασική πηγή που διερευνήθηκε είναι ανέκδοτο υλικό που εντοπίστηκε και μελετήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Επιπλέον τη δική του συνεισφορά παρείχε ο Τύπος της περιόδου, νόμιμος και παράνομος, καθώς και η βιβλιογραφία.

Ο Γεώργιος Στ. Παλαιόπουλος είναι ιστορικός. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΠΔΜ) στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ειδίκευση στις Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη ΝΑ Ευρώπη, είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής (ΑΠΘ), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΘ), του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (ΑΠΘ-ΠΔΜ), και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας. Ερευνητικά και συγγραφικά ασχολείται με θέματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που σχετίζονται με την Κατοχή, την Αντίσταση και τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Έχει παρουσιάσει ανέκδοτες ερευνητικές εισηγήσεις-ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Ιστορίας. Συγγραφέας της μελέτης: Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. Μέσα από την έρευνα της Διερευνητικής Επιτροπής των Επεισοδίων στα Βόρεια Ελληνικά Σύνορα του ΟΗΕ και τον Τύπο της εποχής (1946-1947), Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --