ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Greek Sociology Review. Περιοδική Έκδοση της Ελληνικής κοινωνιολογικής Εταιρίας
ISBN 22417311

Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες: 192
Τιμή:  12.94 €  
eBOOK: 7.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=22417311

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 41955475

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
1ο τεύχος, Αφιέρωμα: Η "Κρίση"

Περιεχόμενα
Εισαγωγή

Το πρώτο τεύχος της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης ασχολείται με την πρωτόγνωρη για τους περισσότερους από μας εμπειρία της κρίσης. Μίας κρίσης αρχικά οικονομικής, βαθιάς και σύμπλοκης, η οποία έχει λάβει ευρύτατα χαρακτηριστικά και επιδρά σε πλείστες όσες όψεις της καθημερινής ζωής.

Η «κρίση», που έχει επιπέσει εδώ και τριάμιση χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, έχει προκαλέσει ανακατατάξεις και αντιδράσεις, επιδρά πολύμορφα και αποτελεί πλέον κρίση τόσο της συστημικής όσο και κοινωνικής ενσωμάτωσης• με άλλα λόγια η κρίση είναι εξόχως κοινωνική.

Η τρέχουσα κρίση που αφορά τους πάντες έχει ήδη απασχολήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Έτσι, είναι διαθέσιμες αρκετές ενδιαφέρουσες ερμηνείες και προσεγγίσεις αναφορικά με ορισμένες από τις διαστάσεις της. Υπάρχουν βέβαια αρκετά κενά καθώς ούτε η κρίση ούτε οι επιδράσεις της έχουν ολοκληρωθεί αλλά αποτελούν εξελισσόμενες διαδικασίες. Καθώς οι σχετικές εμπειρικές έρευνες δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί παρά μόνο σε περιορισμένη κλίμακα, στις αναζητήσεις προεξάρχουν περισσότερο οι επεξεργασίες και συλλογισμοί που στηρίζονται στην πιθανολόγηση ή στον θεωρητικού είδους προβληματισμό.

Πέρα από το προφανές -μία κοινωνιολογική επιθεώρηση ασχολείται με την ανάδειξη της κοινωνιολογικής οπτικής- υπάρχει και η πραγματικότητα της εξαιρετικά περιορισμένης εκδήλωσης απόψεων απ' αυτούς που ως βασικό τους έχουν καθήκον έχουν την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων. Απ' αυτή την άποψη στο παρόν αφιέρωμα κατατίθενται οι απόψεις επτά κοινωνιολόγων, σε ισάριθμα σύντομα κείμενα και διακρίνονται από το στοιχείο της επικαιρότητας.

Οι συμμετέχοντες συγγραφείς είναι οι Θωμάς ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ («Απαντήσεις στις ερωτήσεις για την κρίση»), Νίκος ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗΣ («Μια κοινωνιολογική ματιά στην 'κρίση'»), Νίκος Χ. ΤΑΤΣΗΣ («Ένα αναστοχαστικό κείμενο για την 'κρίση'»), Μαρία ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ («Το κοινωνικό κράτος σε κρίσιμη καμπή»), Αλέξανδρος-Ανδρέας ΚΥΡΤΣΗΣ («Χρηματοοικονομικές προελεύσεις της ελληνικής παράνοιας»), Μαρία ΚΟΥΣΗ («Η πανελλαδική εκστρατεία κατά των μνημονίων & των πολιτικών λιτότητας») και Μηνάς ΣΑΜΑΤΑΣ («Από την 'κρισεολογία' σε μια παρεμβατική κοινωνιολογία αφύπνισης & κοινωνικής δράσης»).

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --