ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Μια εμπειρική έρευνα
ISBN 9789604584284

Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες: 256
Τιμή:  16.92 €  
eBOOK: 10.49 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604584284

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 32998204

BENINCASA LUCIANA

Περιεχόμενα

Έγραψαν για το βιβλίο:
Ιστοσελίδα BookPress, 07-02-2014 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση
Ιστοσελίδα "Diastixo", 17-02-2015 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση

"Πώς μιλούν φοιτητές και φοιτήτριες για την αντιγραφή στις εξετάσεις; Αυτό το ερώτημα προσπάθησα να απαντήσω με την παρούσα μελέτη. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 2010 και 2012 μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με προπτυχιακούς φοιτητές σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υιοθέτησα ένα κονωνικο-κοσντρουξιονιστικό ερευνητικό σχέδιο και μία πολιτισμική οπτική. Όλες οι μεθοδολογικές επιλογές έγιναν αντικείμενο συζήτησης, ώστε να καταστεί σαφής η πορεία διεξαγωγής της έρευνας. Τα ευρήματα ερμηνεύονται μέσα από την ανθρωπολογική έννοια του πολιτισμικού διαλόγου και ο λόγος των συμμετεχόντων περιγράφεται σε σχέση με τις πολιτισμικές αξίες της ευρύτερης κοινωνίας. Οι «αντιφάσεις» στο λόγο των φοιτητών και φοιτητριών προσεγγίζονται ως έκφανση ενός συνεχόμενου «πολιτισμικού διαλόγου», ο οποίος διεξάγεται στην Ελληνική κοινωνία μεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων γύρω από τις έννοιες του κανόνα και του νόμου. "

Luciana Benincasa

Η Luciana Benincasa είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στην πολιτισμική προσέγγιση όψεων της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έμφαση στις έννοιες του συμβόλου και της τελετουργίας. Η Luciana Benincasa έχει μελετήσει μεταξύ άλλων τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σχολικές εκδηλώσεις εθνικής μνήμης και τις πολιτισμικές παραδοχές ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες με μαθητές ελληνικών σχολείων.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --