ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ISBN 9789604583782

Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες: 392
Τιμή:  24.88 €  
eBOOK: 14.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604583782

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 32998120

ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή

Έγραψαν για το βιβλίο:
"ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ", 27-01-2014 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση
Εκπαιδευτική Λέσχη, 22-02-2014 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση
Εκπαιδευτική Λέσχη, Οκτώβριος 2014 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση
"Δίκτυο Κριτικής στην Εκπαίδευση", 20-10-2014 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση

Η συζήτηση για την παρουσία των παιδιών των μεταναστών στο ελληνικό σχολείο έχει ξεκινήσει εδώ και μία εικοσαετία. Αν και έχουν αναπτυχθεί από εκπαιδευτικούς σημαντικές πρωτοβουλίες για τη θετική αντιμετώπιση των αλλαγών που το φαινόμενο αυτό προκάλεσε στο πλαίσιο του σχολείου, ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές έχουν καταγραφεί και μελετηθεί συστηματικά, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση.

Η ανάγκη επιστημονικής διερεύνησης αυτών των προσπαθειών οδήγησε και στην συγγραφή αυτού του βιβλίου. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο επιχειρείται η μελέτη των πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί ενός δημοτικού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας, με μεγάλο ποσοστό αλλόγλωσσων μαθητών, προς την κατεύθυνση της ομαλής συνύπαρξης όλων των παιδιών και της επιτυχούς σχολικής τους εξέλιξης. Μελετάται, επίσης, η επίδραση αυτών των πρωτοβουλιών και τα αποτελέσματα τους σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, δηλαδή στους μαθητές και μαθήτριες, αλλά και στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η μελέτη τεκμηριώνει ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου της έρευνας, αλληλεπιδρώντας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ενεργοποιώντας συμμετοχικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σχεδιασμών και τη λήψη αποφάσεων σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, κατάφεραν σε σημαντικό βαθμό να υλοποιήσουν το όραμα ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, με τα χαρακτηριστικά που του αποδίδονται στη σχετική βιβλιογραφία.

Ο Πέτρος Χαραβιτσίδης εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων και Διεθνών Σπουδών). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, και διδάκτορας του ιδίου τμήματος στον τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε σχολείο του κέπρου της Αθήνας με αυξημένο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --