ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

IDENTITES CULTURELLES EN MEDITERANEE
ISBN 9789604583850

Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες: 320
Τιμή:  17.92 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604583850

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 32998167

(Επ.) ΔΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περιεχόμενα
Εισαγωγή

Στο συλλογικό αυτό τόμο περιέχονται ακαδημαϊκές μελέτες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε σεμινάρια της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Α.Π.Θ.. Στα κείμενα αυτά αναλύεται το θέμα του πολιτισμού των κοινοτήτων στην περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Αναλύονται θέματα της πολυπολιτισμικότητας, της πολυγλωσσίας, των εθνοτικών ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν την αστική περιοχή. Πρακτικές που έχουν γίνει ανεπίσημοι κανόνες, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν μια νοοτροπία που έχει πλέον γίνει ένας τρόπος λειτουργίας, μια καθιερωμένη παράδοση.

Εξετάζονται επίσης παράγοντες που αφορούν γεωπολιτικά χαρακτηριστικά καθώς και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα, την εκπαίδευση, την εβραϊκή κοινότητα, το προφίλ των πόλεων και τη λογοτεχνία.

Η πλειοψηφία των κειμένων είναι στην γαλλική γλώσσα.

Ο Αλέξανδρος Δάγκας είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ..

La production académique incorporée dans ce volume est constituée de travaux présentés, pendant les dernières années, dans les colloques de la Faculté de l’éducation de l’Université Aristote de Thessalonique. Les recherches correspondantes élaborées abordaient la question de la culture dans les milieux méditerranéens et balkaniques, notamment le thème du multiculturalisme, du plurilinguisme, des identités multiethniques caractérisant les populations urbaines de la région. Elles touchent des pratiques qui sont devenues des règles informelles, qui ont crée une mentalité ; elles font référence à des éléments qui sont devenu un mode de fonctionnement établi, une tradition. Les opinions relatives des auteurs, documentées sur des recherches, se sont concentrées à des manifestations visibles des sociétés. Les éléments affichés dans les contributions de ce volume, touchent des variables diverses. De ces paramètres, a résulté la classification des œuvres en catégories, comme suit : (géo)politique, villes et profils, villes et littérature, questions sociales liées aux identités, éducation, l’identité juive.

L’éditeur du volume, Alexandros Dagkas, est professeur associé en histoire sociale à la Faculté des Sciences pédagogiques de l’Université Aristote de Thessalonique.


ΔΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο Αλέξανδρος Δάγκας γεννήθηκε το 1947 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Σπούδασε ιστορία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι. Σήμερα διδάσκει κοινωνική ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα (εργατικό κίνημα, μαζικά κινήματα) και με το εθνικό ζήτημα.
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --