ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
θέτουν τα θεμέλια της φυλετικής ισότητας
ISBN 9789604583379

Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες: 304
Τιμή:  18.91 €  
eBOOK: 11.49 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604583379

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 22691463

SIRAJ-BLATCHFORD IRAM

Περιεχόμενα
Εισαγωγή

Εκείνοι που εργάζονται με παιδιά 0-7 ετών γνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να αναπτύξουν την αίσθηση αυταξίας των μικρών παιδιών και να υποστηρίξουν τη συναισθηματική τους ανάπτυξη παράλληλα με την εκπαίδευσή τους. Ο ρατσισμός που είναι εγγενής, συχνά με κρυφούς τρόπους, σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας καταστρέφει όλα τα παιδιά. Τα μαύρα παιδιά και τα παιδιά εθνικών μειονοτήτων αισθάνονται να εκτιμώνται λιγότερο από τα λευκά παιδιά και τα λευκά παιδιά αποκομίζουν μια διαστρεβλωμένη και λανθασμένη αίσθηση της δικής τους υπεροχής.

‘Ένα σημαντικό και κατανοητό βιβλίο που προσφέρει σχολαστική και πρακτική υποστήριξη στους εργαζόμενους με την πρώτη παιδική ηλικία… Οι παιδαγωγοί χρειάζεται να γνωρίζουν όχι μόνο ότι ο ρατσισμός επηρεάζει όλα τα παιδιά, και ότι η πρώτη παιδική ηλικία είναι η καλύτερη ηλικία για να τον αντιμετωπίσουν – αλλά επίσης πώς να εξασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών για όλα τα παιδιά…εξετάζοντας την καλή πρακτική στη γλωσσική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και τη συνεργασία με τους γονείς, στην αναγνώριση της σημασίας των πολιτικών που πραγματικά εφαρμόζονται, και τη σημασία της επιμόρφωσης και των πόρων για να προωθήσουν αυτές τις πολιτικές, αυτό το βιβλίο παρέχει τα βασικά δομικά υλικά για να τεθούν τα θεμέλια για τη φυλετική ισότητα’ – Gillian Pugh, Director, Early Childhood Unit, National Children’s Bureau.

Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί μια πολυ-επαγγελματική προσέγγιση και παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για όλους εκείνους που συμμετέχουν, ή εκπαιδεύονται, στη φροντίδα και εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

‘Πρόκειται για ένα χρήσιμο και επίκαιρο βιβλίο που θα γίνει απαραίτητο σε όλους τους διδάσκοντες και τις βιβλιοθήκες. Είναι καλογραμμένο και εκφράζει καθαρά τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία ως προς την επίτευξη φυλετικής ισότητας στην πρώτη παιδική ηλικία. Το υλικό τοποθετείται σε καθαρά θεωρητικό πλαίσιο και υπάρχουν εξαιρετικές πηγές και βιβλιογραφικές αναφορές.’ – NNBE News

‘Αποτελεί μια ουσιαστική πηγή πληροφόρησης για το προσωπικό της πρώτης παιδικής ηλικίας ως προς την τοποθέτηση των θεμελίων για τη φυλετική ισότητα.’ – NALDIC NEWS

‘Είναι εξαιρετικά πολύτιμο στους εργαζόμενους σε, κατά κύριο λόγο, περιοχές λευκών όπου οι αντιρατσιστικές πολιτικές και στρατηγικές θεωρούνται περιττές σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν ζητήματα ‘φυλής’. Αυτό το βιβλίο φανερώνει τον τεράστιο σεβασμό στους γονείς και επαγγελματίες, αλλά η βασική ανησυχία του είναι οι ανάγκες των παιδιών – αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του εξαιρετικού βιβλίου.’ – Early Education

‘Εξαιρετικό – ελπίζω αυτό το βιβλίο να διαβαστεί από τους παιδαγωγούς της πρώτης παιδικής ηλικίας.’ – Education Review

Η Dr Iram Siraj-Blatchford είναι Senior Lecturer στο Τμήμα Early Childhood Education του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --