ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ
ISBN 9789604583171

Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες: 288
Τιμή:  19.91 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604583171

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 12547190

NUNES TEREZINHA

Περιεχόμενα
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος

Η επιμέλεια και η έκδοση του βιβλίου της Terezinha Νunes στην ελληνική γλώσσα έρχεται να συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό στη διδασκαλία των κωφών παιδιών στα μαθηματικά. Η Terezinha Νunes περιγράφει διάφορες θεωρητικές απόψεις για την ανάπτυξη και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών σε ακούοντα και κωφά παιδιά και παράλληλα παρουσιάζει σημαντικά ερευνητικά ευρήματα στη μαθηματική εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στην περιγραφή ενός προγράμματος παρέμβασης, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων σε κωφά παιδιά, μέσα από την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια οπτικών, μη γλωσσικών τρόπων αναπαράστα-σης. Με αυτό τον τρόπο, παρουσιάζεται και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο τα κωφά παιδιά του προγράμματος κατέκτησαν τις μαθηματικές έννοιες αξιοποιώντας τις οπ-τικο-χωρικές δεξιότητές τους, το συλλογισμό τους και την επίλυση προβλημάτων.

Η Terezinha Nunes είναι καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η Μάγδα Νικολαραΐζη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο "Ειδική Αγωγή - Αγωγή Κωφών". Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μαθησιακή πρόσβαση και ένταξη των κωφών / βαρήκοων παιδιών.

Η Δέσποινα Δεσλή είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική Μαθηματικών". Τα διδακτικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μαθηματική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των παιδιών.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --