ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιπτώσεις της Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης στην Οικονομία
ISBN 9789604582693

Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες: 616
Τιμή:  39.81 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604582693

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 103655

ΠΑΠΠΗΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ

Δείτε τα περιεχόμενα
Εισαγωγή στην Ελληνική Έκδοση
Προοίμιο

Έγραψαν για το βιβλίο:
"Logistics & Management", Μάιος 2013

Αντικείμενο του βιβλίου είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία, εστιάζοντας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προσαρμογή των επιχειρήσεων. Στον πυρήνα της παρουσίασης βρίσκονται τα διαθέσιμα εργαλεία και τα πλαίσια για το σχεδιασμό στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, καθώς και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή. Ξεκινώντας με μια αναφορά στην παρούσα κατάσταση και τις τάσεις όσον αφορά την επιχείρηση στις αρχές του 21ου αιώνα, ειδικότερα στα πλαίσια της «διευρυμένης επιχείρησης», συζητιέται η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και ειδικότερα η συμβολή τους στη βιωσιμότητα. Περιγράφονται τα βασικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της στην οικονομία και την κοινωνία και συζητιούνται ζητήματα προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται αναφορά σε ιστορίες από τον επιχειρηματικό κόσμο που αφορούν στρατηγικές και πρακτικές προσαρμογής που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης παρουσιάζονται πλαίσια για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και λειτουργίας σε συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Ο όγκος της βιβλιογραφίας που καλύπτει τις διάφορες επιστήμες, από όπου άντλησε γνώσεις και πληροφορίες αυτό το βιβλίο, είναι τεράστιος. Κατ’ ανάγκη, έχει μνημονευθεί μόνο ένα περιορισμένο υποσύνολο των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, ειδικότερα αυτές που θεωρήθηκαν πιο χρήσιμες για το στόχο του συγγραφέα να διηγηθεί τη συναρπαστική ιστορία του αντικειμένου του βιβλίου.

Ο Κώστας Π. Παππής είναι Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Απασχολήθηκε στην Εθνική Τράπεα της Ελλάδας και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Διευθυντής Αντισταθμιστικών Οφελών) και έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως project manager ή σύμβουλος / αναλυτήςσε ερευνητικά έργα. Διατέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και επισκέπτης καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Τορίνο. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του European Association of Operational Research Societes (EURO), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το βραβείο EURO για την καλύτερη εφαρμοσμένη διατριβή επιχειρησιακής έρευνας.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --