ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ISBN 9789604580200

Σελίδες: 768
Τιμή:  58.30 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604580200
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15065

HORNBERGER NANCY
MACKAY SANDRA LEE
Επιμέλεια - θεώρηση: Τριανταφυλλιά Κωστούλη

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Έγραψαν για το βιβλίο:
Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ", 11-09-2010

ΣΕΙΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΠΑ

Η σειρά Εκπαιδευτική Γλωσσολογία επιδιώκει να παρουσιάσει έρευνες από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα που διερευνούν τη σχολική και ακαδημαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από ποικίλες διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών, Διε-πιδραστική Κοινωνιογλωσσολογία, Εθνογραφία της Επικοινωνίας). Έχοντας ως σημείο εκκίνησης το κοινωνικο-πολιτισμικό ή ιδεολογικό μοντέλο του γραμματισμού, η σειρά επικεντρώνεται στη διερεύνηση των ποικίλων μορφών γραμματισμού (γλωσσικού, οπτικού, ψηφιακού κλπ.) και του τρόπου που κείμενα και κειμενικές πρακτικές συλλειτουργούν σε σχολικές, ακαδημαϊκές και εξωσχολικές κοινότητες πρακτικής για τη διαμόρφωση των μαθητών/-τριών ως κριτικά εγγράμματων υποκειμένων.

Βασικές θέσεις και έννοιες που κυριαρχούν στις μελέτες της σειράς: μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, παιδαγωγικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της κριτικής επίγνωσης της γλώσσας, οι σχολικές κοινότητες ως πολυφωνικές κοινότητες πρακτικής στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος ως κοινωνικές πρακτικές, η διαλογική αλληλεπίδραση της επίσημης σχολικής φωνής με τα ποικίλα νοήματα και τις φωνές των μαθητών/τριών από τις τοπικές κοινωνίες.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --