ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (6η Έκδοση)
Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Επαγγελματικής Προέλευσης
ISBN 9789604582341

Σελίδες: 1216
Τιμή:  113.61 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604582341

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15219

ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Η παρούσα συλλογή εργατικών νόμων δεν αναφέρεται στο σύνολο της εργατικής νομοθεσίας αλλά στο μέρος της νομοθεσίας αυτής που έχει γενικότερη σημασία, στην οποία συμπεριλαμβάνουμε και τους κανόνες που διαμορφώνονται με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που συνιστούν γενικό δίκαιο στο πλαίσιο της συλλογικής αυτονομίας.

Από την τελευταία έκδοση νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις σχέσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν με συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό εντασσόμενες στο γενικότερο κύμα μεταρρυθμίσεων που κυριαρχεί στις νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών.

Σταδιακά αλλά σταθερά, ένα νέο πρότυπο εργασιακών σχέσεων αναδύεται. Η έκδηλη ρευστότητα στις σημερινές σχέσεις εργασίας και κεφαλαίου και η έλλειψη σαφούς πολιτικής στοχοθέτησης για το τελικό ζητούμενο καθιστούν πολλές φορές τις πραγματοποιούμενες μεταρρυθμίσεις βραχύβιες με κύριο θύμα την ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα, ενδιαφέρον στοιχείο στην όλη εξέλιξη είναι η επιβεβαίωση του αυξανόμενου ρόλου του κοινοτικού δικαίου ως πηγής του εργατικού δικαίου την ίδια στιγμή που κατά αντίθετη φορά βαίνει μειούμενος ο ρυθμιστικός ρόλος των διεθνών συμβάσεων εργασίας.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --