ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η περίπτωση της Θέρμης,
περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης

ISBN 9789604582129

Έτος έκδοσης 2013
Τιμή:  18.26 €  
eBOOK: 10.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604582129
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 14974

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


Έγραψαν για το βιβλίο:
Εφημερίδα Μακεδονία 25-04-09

Συναισθήματα και μνήμες εγγράφονται στα υλικά στοιχεία του πραγματικού χώρου και μεταμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του, υφαίνοντας μία άλλη όψη της πραγματικότητας, εκείνης που αναφέρεται στο επίπεδο του βιωμένου χώρου. Πρόθεση μας είναι η αναζήτηση των αλλαγών που υφίσταται η βιωματική ταυτότητα του οικισμού, στο πλαίσιο του εξαστισμού, ιδιαίτερα, στη σύγχρονη συνθήκη των ραγδαίων εξελίξεων στα αστικά τοπία. Πώς βιώνονται αυτές οι αλλαγές από τους κατοίκους των οικισμών; Πώς νοηματοδοτείται ο χώρος στα διαφορετικά στάδια εξέλιξης του οικισμού, η ίδια η δημόσια και ιδιωτική ζωή, η σχέση με άλλους οικισμούς; Οι δραστηριότητες και οι πρακτικές επηρεάζουν τη συγκρότηση της εικόνας του χώρου, την προσκόλληση στο χώρο, την ιδιότητα του ως τόπο; Ποιος είναι ο ρόλος του άλλου (του ξένου) στην κατασκευή της ταυτότητας του; Στη μνημονική ταυτότητα του οικισμού που εξετάζουμε αποτυπώνονται τα φαινόμενα εγκλεισμού και αποκλεισμού, κεντρικοτητας και περιφερειακοτητας, συνέχειας και ασυνέχειας του κοινωνικού και γεωγραφικού χώρου. Η πρόθεση για μία επιστημολογική και κριτική εξέταση αυτών των ζητημάτων λειτουργεί περισσότερο ως ένα ερέθισμα για συζήτηση και προβληματισμό, παρά ως ένα κλειστό σύστημα ερμηνείας των όσων η έρευνα ανέσυρε από τον κόσμο της μνήμης και των βιωμάτων.

Η Κυριακή Τσουκαλά είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της ερευνητικής ομάδας «Environnement urbain: Processus cognitifs et représentations» του Πανεπιστημίου Université Paris X-Nanterre. Εκπόνησε τις διδακτορικές της διατριβές σε θέματα Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας του Χώρου σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας, καθώς και διατριβή επί υφηγεσία στην Οργάνωση του Χώρου και την Πολεοδομία στο Université Paris X-Nanterre. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική» (Παρατηρητής, 2000), «L'image de la ville chez l'enfant» (Anthropos-Economica, 2001), «Παιδική αστική εντόπια» (Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, 2005) και «Les territoires urbains de l'enfant» (L'Harmattan, 2007).


ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η Κυριακή Τσουκαλά σπούδασε αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη (1972-74) και στη Γενεύη (1974-78). Έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία του χώρου στο Παρίσι. Εκπόνησε δύο διδακτορικές διατριβές σε θέματα ψυχολογίας και αρχιτεκτονικής σε πανεπιστήμια της Γαλλίας καθώς και διατριβή επί υφηγεσία στην οργάνωση του χώρου και την πολεοδομία στο Universite Paris X-Nanterre. Σήμερα είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της ερευνητικής ομάδας "Environnement urbain: Processus cognitifs et representations" του Πανεπιστημίου Universite Paris X-Nanterre. Εξειδικεύτηκε στη σχέση του παιδιού με το κτισμένο περιβάλλον στην κλίμακα του αρχιτεκτονικού και αστικού χώρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν στις ψυχοκοινωνικές ποιότητες του σχολικού περιβάλλοντος και του ανοικτού δημόσιου χώρου. Τελευταία ασχολείται με την ταυτότητα των νέων μορφών "δημόσιου" χώρου που χαρακτηρίζουν τις (μετα)πόλεις στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης μέσα από τη μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων.
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --