ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης της καινοτομίας
ISBN 9789604580316

Τιμή:  28.40 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604580316
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 14926

(Επ.) CHRISTIANSEN JAMES
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.
Εισαγωγή-επιμέλεια: Κ.Π. Αναγνωστόπουλος


Έγραψαν για το βιβλίο:
Περιοδικό "MARKETING WEEK", 14-12-09
Περιοδικό "MARKETING WEEK", έτήσιο τεύχος - αφιέρωμα 2010

Αυτό το βιβλίο βασίζεται σε ΅ια έρευνα του INSEAD που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια, σχετικά ΅ε το πώς θα γίνουν οι ΅εγάλες εταιρίες πιο καινοτό΅ες. Προχωρώντας πέρα από τις απλές συνταγές, όπως «επιταχύνετε την ανάπτυξη», ο συγγραφέας δείχνει πώς είκοσι βασικά συστή΅ατα και πρακτικές διαχείρισης επιδρούν στην επίδοση των καινοτο΅ιών. Εξετάζει τον τρόπο ΅ε τον οποίο αυτά τα συστή΅ατα διαχείρισης ΅πορούν να αναστείλουν (ή να βοηθήσουν) την παραγωγή ιδεών, πώς ΅πορούν να καταστήσουν τη διαδικασία χρη΅ατοδότησης περισσότερο ή λιγότερο αποδοτική και πώς ΅πορούν να καταστήσουν την ανάπτυξη περισσότερο ή λιγότερο επαρκή. Η συζήτηση ε΅πλουτίζεται θεωρητικά και ΅έσα από πρακτικά παραδείγ΅ατα. Είναι σχεδιασ΅ένη ώστε να είναι χρήσι΅η τόσο στους επαγγελ΅ατίες διευθυντές και συ΅βούλους όσο και στους ακαδη΅α;κούς ερευνητές σε αυτόν τον το΅έα.

Με βάση αυτή την αρχική ανάλυση και την ε΅πειρία από πολλές ο΅άδες διαχείρισης, ο συγγραφέας περιγράφει ΅ια σειρά ΅εθόδων τις οποίες ΅πορούν να χρησι΅οποιήσουν οι ΅εγαλύτερες (και οι ΅ικρότερες) εταιρίες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις των καινοτο΅ιών τους. ∆ίνει παραδείγ΅ατα του τρόπου ΅ε τον οποίο ΅πορού΅ε να αλλάξου΅ε κάθε ένα σύστη΅α διαχείρισης που συζητείται και περιγράφει τον τρόπο ΅ε τον οποίο ΅πορού΅ε να συνθέσου΅ε ΅ια σειρά διαφορετικών ΅εταρρυθ΅ίσεων σε ένα συνεκτικό, αποδοτικό συνολικό πρόγρα΅΅α αλλαγής. Ποιοι θα πρέπει να ε΅πλακούν σε ένα πρόγρα΅΅α για τη βελτίωση των επιδόσεων των καινοτο΅ιών, ΅ε ποιον τρόπο και πότε, αποτελούν ερωτή΅ατα ΅ε τα οποία ασχολείται λεπτο΅ερώς.

«Ένα βασικό ανάγνωσ΅α για ανώτερα διευθυντικά στελέχη τα οποία ανησυχούν για το πώς θα κάνουν τις εταιρίες τους πιο καινοτό΅ες.» Yves Doz,

Καθηγητής στη έδρα Timken της Σχολής Παγκόσ΅ιας Τεχνολογίας και Καινοτο΅ίας, INSEAD: «Οι ΅εγαλοεπιχειρη΅ατίες γνωρίζουν ότι αν οι εταιρίες τους δεν καταφέρουν να καινοτο΅ήσουν, είναι καταδικασ΅ένες. Ο Christiansen ερευνά την πολυπλοκότητα του συστή΅ατος καινοτο΅ιών και δείχνει τι το κάνει να λειτουργεί. Γράφει ΅ε τρόπο πειστικό ότι είναι δυνατό να βελτιωθούν οι επιδόσεις των καινοτο΅ιών σχεδόν κάθε εταιρίας.»

Gary E. McGraw, Αντιπρόεδρος, Τεχνολογική Καινοτο΅ία, Eastman Chemical Company: «Αυτό το βιβλίο αφορά στη δη΅ιουργία ΅ιας κουλτούρας καινοτο΅ίας. Είναι πρακτικό και σχεδιασ΅ένο για να ΅ας βοηθήσει να κάνου΅ε αποδοτικές βελτιώσεις στο δικό ΅ας σύστη΅α καινοτο΅ιών.» από τον Πρόλογο του Xavier Mosquet, Α΄ Αντιπρόεδρος, Boston Consulting Group

Ο James Christiansen ζει στην Ευρώπη από το 1990, απέκτησε PhD στη διοίκηση επιχειρήσεων από τη σχολή INSEAD και έχει διδάξει σε αρκετές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γαλλία. Το 1998 έγινε ΅έλος της εταιρίας συ΅βούλων Renaissance Solutions (τώρα τ΅ή΅α της Renaissance Worldwide), στα γραφεία της στο Λονδίνο, η οποία ιδρύθηκε από ΅έλη της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και της Σχολής Εκπαίδευσης του Harvard.

Όταν ο Dr Christiansen δεν βοηθάει πελάτες, συχνά πηγαίνει για πεζοπορία ή κά΅πινγκ στην έρη΅ο στη βόρεια Καλιφόρνια. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή ΅αζί του ΅έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου στη διεύθυνση: InnovateJC@aol.com.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --