ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ISBN 9789604581948

Τιμή:  24.35 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604581948
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 14982

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Έγραψαν για το βιβλίο:
Περιοδικό "European Library", τεύχος 1067 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση

H EE ως διακριτό σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να αναλυθεί στα πλαίσια του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής επιστήμης. Με τη σειρά της η πολιτική και η άσκηση της μπορεί να αναλυθεί και προσεγγιστεί ως: μία δραστηριότητα, ένας τρόπος διακυβέρνησης, ένας τρόπος εξέλιξης θεσμών και διαδικασιών διακυβέρνησης ή ένας μηχανισμός που θέτει συγκεκριμένους προτεραιότητες, όπως η επίτευξη κοινωνικών στόχων (πχ. αναδιανομή εισοδήματος), η παροχή δημόσιων αγαθών και η δημιουργία ενός πλαισίου ενίσχυσης της ευημερίας των πολιτών. Η διακυβέρνηση και η άσκηση πολιτικής είναι υπό μία έννοια έννοιες ταυτόσημες. Ως πολιτική ορίζεται «η επιστήμη και τέχνη της διακυβέρνησης», ενώ αντικείμενο της είναι «η μορφή, οργάνωση και διοίκηση ενός κράτους». Η ΕΕ αποτελεί κατ' εξοχήν, αλλά όχι αποκλειστικά, πεδίο της συγκριτικής πολιτικής. Στα πλαίσια μίας τέτοιας προσέγγισης αναλύονται «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο εκτέλεσης / υλοποίησης συγκεκριμένων λειτουργιών από διαφορετικά πολιτικά συστήματα» που λειτουργούν με βάση μη ταυτόσημες αρχές και παραδόσεις.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --