ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΕΜΦΥΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ
Γυναίκες στη διοίκηση της Εκπαίδευσης - ένα εναλλακτικό μοντέλο
ISBN 9789604581764

Τιμή:  16.23 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604581764

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 14964

ΤΑΚΗ ΒΟΥΛΑ


Ακούστε την παρουσίαση του βιβλίου

Έγραψαν για το βιβλίο:
Εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 7-3-2009
Περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, Μάρτιος 2009
Εφημερίδα ΒΙΒΛΙΕΜΠΟΡΙΚΗ, Μάρτιος 2009

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η θέση των γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της δη΅όσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα από εξαντλητική έρευνα και με βάση προσωπικές συνεντεύξεις γυναικών εκπαιδευτικών, η συγγραφέας αναδεικνύει το γεγονός ότι ανεξάρτητα από το θεσ΅ικό πλαίσιο για την ισότι΅η συμμετοχή των φύλων σε διοικητικές θέσεις, ο αποκλεισμός των γυναικών από τις υψηλόβαθμες θέσεις της διοικητικής πυραμίδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει ΅ια πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακό΅η και στις χαμηλόβαθμες θέσεις της διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης των δη΅όσιων δη΅οτικών σχολείων, θέσεις οι οποίες είναι επιφορτισμένες κυρίως ΅ε καθήκοντα και όχι ΅ε αρμοδιότητες οι οποίες και παρέχουν την ά΅εση άσκηση εξουσίας. Το φαινόμενο αυτό του αποκλεισ΅ού και της υποεκπροσώπησης των γυναικών στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρείται παρόλο που οι γυναίκες διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όσον αφορά τη συ΅΅ετοχή τους στη διοίκηση, σε έναν κλάδο ο οποίος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται ως γυναικοκρατούμενος.

Το βιβλίο διερευνά σε βάθος τις αιτίες της ύπαρξης αυτού του φαινομένου και ταυτόχρονα παρουσιάζει τη γυναικεία οπτική για τη διοίκηση στην πρωτοβάθ΅ια εκπαίδευση.

Με την έρευνα αναδεικνύονται οι συνέπειες του φαινομένου και παρουσιάζονται οι διαδρομές που ακολούθησαν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της έρευνας από την επιλογή του επαγγέλματος της δασκάλας μέχρι τη διοικητική θέση που υπηρετούσαν τη χρονική στιγμή της έρευνας, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν τόσο από το οικογενειακό όσο και από το εργασιακό τους περιβάλλον στην εξέλιξη της καριέρας τους στη διοίκηση και το διοικητικό τους στυλ, το οποίο συγκροτεί και προβάλλει ένα εναλλακτικό διοικητικό μοντέλο απέναντι στο κυρίαρχο ανδρικό γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης.

Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζει τη γυναικεία οπτική για τη διοίκηση στην πρωτοβάθ΅ια εκπαίδευση αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή στην επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση στην πρωτοβάθ΅ια εκπαίδευση τόσο για όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη διοίκηση ή ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της καριέρας τους όσο και για τους άνδρες διοικητικά στελέχη, που αναζητούν ΅ια διαφορετική οπτική για τη διοίκηση.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --