ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΥ
ISBN 9789604580446

Σελίδες: 448
Τιμή:  28.40 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604580446
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15223

ΔΟΪΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.


Έγραψαν για το βιβλίο:
Περιοδικό "ΔΙΑΒΑΖΩ", Μάρτιος 2010

Τα εβραϊκά είναι η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που ο ορθόδοξος θεολόγος δέχεται ως τη θεόπνευστη, ισότιμη και ισόκυρη με την Καινή Διαθήκη πηγή της θείας Αποκαλύψεως, Συνεπώς η διδασκαλία τους είναι απαραίτητη για τις θεολογικές σπουδές και η μελέτη τους επιτακτική για τον φοιτητή. Αλλά και για όποιον αναζητά το βαθύτερο νόημα των Γραφών και επιθυμεί να αντλήσει από τον ανεξάντλητο πλούτο του βιβλικού λόγου, η γνώση της εβραϊκής γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, όπως είναι γνωστό, ακόμη και η πιο πιστή και γλαφυρή μετάφραση αδυνατεί να υποκαταστήσει την ομορφιά και το σημασιολογικό εύρος του πρωτοτύπου.

Στόχος του παρόντος έργου είναι να καταστήσει στο φοιτητή της Θεολογίας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, εύκολη την πρόσβαση στο πρωτότυπο κείμενο της, βοηθώντας τον να υπερβεί τις ιδιαιτερότητες της εβραϊκής γλώσσας (γραφή, ανάγνωση, συνεζευγμένη κατάσταση, διαθέσεις, κλπ), που σε πρώτη προσέγγιση εμφανίζονται αποθαρρυντικές για την εκμάθηση της, μέσα από μια μέθοδο που προέκυψε από την εμπειρία της μακρόχρονης διδασκαλίας της γλώσσας σε αρχάριους φοιτητές και που είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το έργο είναι δομημένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που επιγράφεται "Στοιχεία Βιβλικής Εβραϊκής Γλώσσας", επιχειρείται η με συστηματικό τρόπο βαθμιαία εισαγωγή του αναγνώστη σε θεμελιώδη για την κατανόηση της γλώσσας θέματα, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει, με τη βοήθεια λεξικού, ένα απλό αφηγηματικό κείμενο. Το δεύτερο μέρος, που επιγράφεται "Γλωσσική Ανάλυση της Πεντατεύχου", περιλαμβάνει τρία τμήματα. Στο πρώτο παρατίθενται πέντε κείμενα (ένα από κάθε βιβλίο της Πεντατεύχου) με πλήρη γραμματική ανάλυση των λέξεων τους, που θα δώσουν στον αναγνώστη την ευκαιρία για πρακτική εφαρμογή των όσων διδάχτηκε από το πρώτο μέρος του έργου. Ακολουθούν το δεύτερο τμήμα με ένα πλήρες εβραιο-ελ-ληνικό λεξικό της Πεντατεύχου και το τρίτο τμήμα με τρία ευρετήρια που θα διευκολύνουν τον μελετητή να αναζητήσει αντίστροφα, με βάση την ελληνική μετάφραση τους, τις εβραϊκές λέξεις του πρωτοτύπου.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --