ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (THE BALANCED SCORECARD)
Η μετάφραση της στρατηγικής σε δράση
ISBN 9789604580293

Σελίδες: 440
Τιμή:  28.40 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604580293
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15051

KAPLAN ROBERT
NORTON P. DAVID
Εισαγωγή - Επιμέλεια: Κ.Π. Αναγνωστόπουλος


Έγραψαν για το βιβλίο:
Περιοδικό MARKETING WEEK, 3-11-2008

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα επαναστατικό σύστημα διαχείρισης για εταιρίες που επιθυμούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα σε πελάτες, σε εργαζόμενους, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε συστήματα.

Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων (The Balanced Scorecard) αναπτύχθηκε κατά την τελευταία δεκαετία από τους R. Kaplan και D. Norton σε μια σειρά εφαρμογών και δημοσιεύσεων, οι οποίες συντέθηκαν τελικά στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες ενώ διατέθηκαν πάνω από 30.000.000 αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Το βιβλίο γραμμένο από αυτούς που επινόησαν, ανέπτυξαν και τελειοποίησαν την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επαναστατικό αυτό εργαλείο για να κινητοποιηθεί το προσωπικό και να επιτευχθούν οι στόχοι μιας εταιρίας.

Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης που μπορεί να διοχετεύσει την ενέργεια, τις ικανότητες και την εξειδικευμένη γνώση του προσωπικού σε κάθε τομέα οργάνωσης προς την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων των εταιριών.

Οι συγγραφείς, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων τόσο για να καθοδηγήσουν την τρέχουσα απόδοση τους όσο και για να στοχεύσουν στη μελλοντική. Καταδεικνύουν τον τρόπο χρήσης των μετρήσεων σε τέσσερις κατηγορίες -χρηματοοικονομική απόδοση, γνώση πελατών, εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες και μάθηση και ανάπτυξη- για να ευθυγραμμίσουν την ατομική, την οργανωσιακή και τη διατμηματική πρωτοβουλία και να ανακαλύψουν εντελώς καινούργιες διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων των πελατών και των μετόχων.

Οι συγγραφείς αποκαλύπτουν επίσης τον τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων ως ένα εύρωστο σύστημα μάθησης για τον έλεγχο, την απόκτηση ανάδρασης και την ενημέρωση της στρατηγικής του οργανισμού. Τέλος, παρουσιάζουν τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν όλα τα στελέχη σε κάθε εταιρία για να δημιουργήσουν τη δική τους Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων.

Πρόκειται για ένα βιβλίο απαραίτητο για όλα τα στελέχη εταιριών το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, αξιολογούνται και επεκτείνονται οι επιχειρήσεις.

Για το βιβλίο χαρακτηριστικά έγραψαν:

«Στη Sears, με επιτυχία χρησιμοποιούμε τις αρχές της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων για να δώσει μορφή στη μεταμόρφωση της εταιρίας μας. Επιδοκιμάζω έντονα τις ιδέες των Kaplan και Norton για τη μετάδοση του οράματος και την εκτέλεση της στρατηγικής ώστε η εταιρία σας να οδηγηθεί με επιτυχία προς μια νέα κατεύθυνση.»

Richard T. Quinn, Αντιπρόεδρος. Sears, Roebuck and Company

«Στη Mobil, η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων έχει λειτουργήσει ως μια αναντικατάστατη ημερήσια διάταξη για τη συζήτηση των επιχειρηματικών στρατηγικών, των δυνατών και των αδύνατων σημείων και της απόδοσης. Με ανυπομονησία προσδοκούμε ότι αυτό το πλαίσιο θα οδηγήσει στο να εστιαστεί η οργάνωση με περισσότερη ένταση στην απόδοση σε αντίθεση με τους στρατηγικούς στόχους.»

R. J. McCool, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Τμήμα Μάρκετινγκ και Διύλισης. Mobil Oil Company

«0ι Kaplan και Norton παρουσιάζουν μια καινοτόμα οπτική διαχείρισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσουμε τη στρατηγική για την ανάπτυξη με λειτουργικούς όρους. Αντιπροσωπεύει την αφετηρία μιας αναλυτικής και εφικτής θεωρίας διοίκησης.»

James B. Conant Καθηγητής της Εκπαίδευσης και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.

Harvard Business School

«Η Ασφαλιστική Εταιρία CIGNA Property & Casualty χρησιμοποιεί την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων για να διαχειριστεί τη μεταμόρφωση της από μια γενική εταιρία σε μια κορυφαία ειδικευμένη εταιρία. Η δομή της κάρτας επιδόσεων μας βοήθησε να αποσαφηνίσουμε τη στρατηγική μας και να διατηρήσουμε την οργάνωση εστιασμένη σε ένα σκοπό: την πραγματοποίηση του οράματος μας.»

Gerald A. Isom, Πρόεδρος CIGNA Property & Casualty

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --