ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Le mouvement social dans le Sud-Est européen pendant le XX siècle
questions de classe, qiestions de culture
ISBN 9789604581566

Σελίδες: 423
Τιμή:  37.10 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604581566
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15206

ΔΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Au cours du conflit idéologique en ce qui concerne le principal et le secondaire, l'économie et la culture, certaines approches, telle que l'approche marxiste, ayant souligné l'importance du mode de production, n'ont toutefois pas sous-estimé la culture.

Les problèmes de culture, liés à différents éléments de la superstructure, à la lutte des classes, au comportement politique du parti ouvrier, au pouvoir du parti, mettent en évidence les identités des hommes, comme celles-ci se sont formées dans le cadre des conditions matérielles de production.

L'intérêt de l'historien se focalise sur certains groupes sociaux (par exemple des groupes culturels comme les Juifs, des groupes politiques comme les communistes) et tente d'étudier les représentations, les mentalités, le mode de vie, au cours du XXe siècle, ces éléments s'étant construits au sein de la place de ces groupes dans la production mais aussi au sein de leur identité culturelle.

Des questions liées à des caractéristiques des groupes sociaux, qui révèlent leurs attitudes et leurs valeurs, la manière dont les attitudes et les valeurs ont influencé la constitution et la culture même des partis politiques, valent d'être particulièrement approfondies.

Alexandras Dagkas, né à Alexandrie, en Egypte, a étudié en Grèce et en France à Paris, à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il est maître de conférences en histoire sociale à la Faculté des Sciences pédagogiques de l'Université Aristote de Thessalonique. Les domaines de l'histoire auxquels il s'intéresse sont les mouvements sociaux et politiques, le mouvement ouvrier, les mouvements de masse (culturel, professionnel, de la jeunesse, etc.), la question nationale.


ΔΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο Αλέξανδρος Δάγκας γεννήθηκε το 1947 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Σπούδασε ιστορία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι. Σήμερα διδάσκει κοινωνική ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα (εργατικό κίνημα, μαζικά κινήματα) και με το εθνικό ζήτημα.
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --