ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απολογισμοί και προοπτικές
ISBN 9789604581337

Έτος έκδοσης 2013
Τιμή:  11.16 €  
eBOOK: 6.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604581337
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15022

ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ


Έγραψαν για το βιβλίο:
Περιοδικό ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,Απρίλιος 2009

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, παραδοσιακή χώρα προέλευσης μεταναστών, στα τέλη του 19ου αιώνα , προς τις ΗΠΑ και την Αυστραλία και περί τα μέσα του 20ου αιώνα, κυρίως, προς τη Δυτική Γερμανία και το Βέλγιο, μετατράπηκε, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, σε χώρα υποδοχής μεταναστών και αιτούντων πολιτικό άσυλο.

Η μελέτη αυτή, προσπαθώντας να συμβάλει στη διερεύνηση και τη μελέτη πτυχών της μετανάστευσης, σκιαγραφεί μια νέα οπτική. Μια οπτική που επιδιώκει να διερευνήσει εάν η μετανάστευση αποτελεί ή όχι «ατυχή πορεία» ενός «εφεδρικού στρατού» από τις υποανάπτυκτες χώρες και τις αναπτυσσόμενες προς τις ανεπτυγμένες χώρες.

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στη μετανάστευση κατά τη μεταπολεμική περίοδο από την Ελλάδα προς τη Δυτική Γερμανία, Βέλγιο, κ.λπ., διερευνώνται τα αίτια διαμόρφωσης του μεταναστευτικού φαινομένου, η ανάλυση των οποίων επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στην οικονομική διάρθρωση και τις αναπτυξιακές επιλογές της ελληνικής οικονομίας.

Το δεύτερο κεφάλαιο που εξετάζει τη μετανάστευση στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 1990, διερευνά τις βασικές επιδράσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον πληθυσμό, την αγορά εργασίας και την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση.

Το τρίτο κεφάλαιο που αναφέρεται στην μεταναστευτική πολιτική, επεξεργάζεται και αξιολογεί το περιεχόμενο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. και της Ελλάδας και διερευνά την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη σχετική με το περιεχόμενό του, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Ο Σάββας Ρομπόλης είναι καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --