ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ISBN 9789604580118

Τιμή:  26.50 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604580118
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15151

LEHNER FRANZ
WIDMAIER ULRICH
Μετάφραση: Χατζηγιαννίδου Χριστίνα


Έγραψαν για το βιβλίο:
Εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", 26-07-2014

Το βιβλίο προσφέρει μια εισαγωγή στις σημαντικότερες θεωρητικές βάσεις και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Συγκριτικής Πολιτικής με επιλεγμένα παραδείγματα συστημάτων διακυβέρνησης της δυτικής Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής. Το σκοπό αυτόν εξυπηρετούν οι προσεγγίσεις της νεοθεσμικής θεωρίας και του κονστρουκτιβισμού, οι οποίες άρχισαν μόλις τα τελευταία χρόνια να εφαρμόζονται ευρέως στη Συγκριτική Πολιτική. Συμπεριλαμβάνεται επίσης και μια αυξανόμενη γνώση, για παράδειγμα, της σύγκλισης με μοντέλα εξήγησης και προσεγγίσεις της Διεθνούς Πολιτικής. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινοβουλευτικών, προεδρικών συστημάτων και συστημάτων άμεσης δημοκρατίας όπως της Μ. Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Ελβετίας αντίστοιχα εξηγούνται οι διαφορετικές αρχές στις δομές, οι κατ' επέκταση ποικίλες πολιτικές διαδικασίες και τα διαφορετικά αποτελέσματα της κάθε πολιτικής. Τέλος, παρουσιάζεται και το μέλλον των εθνικών κρατών στα πλαίσια της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της παγκοσμιοποίησης.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --