ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ISBN 9789604580002
[παλαιό 9604580000]

Έτος έκδοσης 2007
Τιμή:  57.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9604580000

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15120

HAMMACHER CARL
VRANESIC ZVONKO
ZAKY SAFWAT
Επιμέλεια-Πρόλογος: Μάνος Ρουμελιώτης. Απόδοση στα ελληνικά: Θέμης Κότσιαλος

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Η κυκλοφορία στα ελληνικά της πέμπτης έκδοσης αυτού του εξαιρετικά επιτυχημένου βιβλίου έρχεται να συμπληρώσει τη σχετική βιβλιογραφία παρέχοντας στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό μια εμπεριστατωμένη θεώρηση της οργάνωσης και της αρχιτεκτονικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρουσιάζει τις αρχές σχεδίασης των υπολογιστών και δείχνει το πώς αυτή η σχεδίαση επηρεάζεται από τις απαιτήσεις του λογισμικού προσεγγίζοντας ισορροπημένα όλα τα σύγχρονα σχετικά θέματα.

Το βιβλίο περιγράφει τη λειτουργία και το σχεδιασμό των διάφορων δομικών μονάδων των ψηφιακών υπολογιστών, οι οποίες αποθηκεύουν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Ασχολείται με τις μονάδες του υπολογιστή οι οποίες παραλαμβάνουν πληροφορίες από εξωτερικές πηγές και αποστέλλουν αποτελέσματα σε εξωτερικούς προορισμούς. Το μεγαλύτερό του μέρος είναι αφιερωμένο στο υλικό του υπολογιστή (hardware) το οποίο αποτελείται από ηλεκτρονικά κυκλώματα, οθόνες, μαγνητικά και οπτικά μέσα αποθήκευσης, ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό και διατάξεις επικοινωνιών και στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών η οποία συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό ενός συνόλου εντολών και τις μονάδες του υλικού οι οποίες εκτελούν τις εντολές αυτές. Αντικείμενο του βιβλίου είναι επίσης πολλές πτυχές του προγραμματισμού και των συστατικών μερών του λογισμικού που συναντώνται στα υπολογιστικά συστήματα.

Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο προσεγγίζει την αρχιτεκτονική και την οργάνωση των υπολογιστών παρουσιάζοντας θεωρητικά τις αρχές σχεδίασης των υπολογιστικών συστημάτων και αντιστοιχίζοντας τις αρχές αυτές με συγκεκριμένα παραδείγματα. Η περιγραφή κάθε υποσυστήματος γίνεται με την ανάπτυξη των αρχών σχεδίασης και των νέων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων. Επιπλέον, για να βοηθηθεί ο αναγνώστης στην κατανόηση αυτών των σχεδιαστικών μεθοδολογιών, σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνεται και ο τρόπος υλοποίησής τους στους συγκεκριμένους επεξεργαστές και συστήματα τα οποία διατίθενται στην αγορά.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --