ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κριτική στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των Εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία
ISBN 9789606647956
[παλαιό 9606647951]

Τιμή:  25.44 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9606647951
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 14960

STEWART JOHN
Επιμέλεια-εισαγωγή στην ελληνική έκδοση: Θεόδωρος Xατζηπαντελής


Έγραψαν για το βιβλίο:
Εφημερίδα "ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ", 04-06-2010
Μαλλιάρης Πολιτισμικά, 01-01-2012

Η κεντρική θέση του βιβλίου είναι ότι τα προβλήματα του εκσυγχρονισμού της αυτοδιοίκησης δεν λύνονται μόνο με αλλαγές στις πολιτικές και οργανωτικές δομές. Η κύρια διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των διακριτών επιπέδων και να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση ολόκληρου του συστήματος διακυβέρνησης ξεκινώντας από το κεντρικό επίπεδο διοίκησης (δηλαδή τον εαυτό της) που πρέπει να αποκαταστήσει ένα χαρακτήρα συντονισμένης διοίκησης και όχι ένα άθροισμα υπουργείων που μερικές φορές γίνονται αυτονομημένα κέντρα αποφάσεων.

Το βιβλίο βασίζεται στην άποψη ότι μια αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη για την καλή διακυβέρνηση μιας κοινωνίας και αναλύει κατά πόσο το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην εξέλιξή του μπορεί να διαμορφώσει αυτήν την αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση επικεντρώνοντας την ανάλυσή του στη δυναμική αλλά και τις αδυναμίες του προγράμματος εκσυγχρονισμού.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής στην εισαγωγή του στην ελληνική έκδοση του βιβλίου «…Η διαπίστωση ότι στον πολιτικό ανταγωνισμό σχετικά με την Αυτοδιοίκηση συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές, η πολιτική που θέλει την Αυτοδιοίκηση εκτελεστικό όργανο των σχεδιασμών της κεντρικής κυβέρνησης και παροχέα δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και η πολιτική που θέλει την Αυτοδιοίκηση θεσμό οργανικά ενταγμένο στο συνολικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας με διακριτές αρμοδιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών για το σύνολο της περιοχής ευθύνης της, δεν είναι ούτε καινούρια, ούτε ισχύει μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.…»

Πρόκειται για ένα βιβλίο εξαιρετικά επίκαιρο, που έρχεται να συμβάλει στη συζήτηση για το ρόλο και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης όχι μόνο στη Μ. Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.

Ο John Stewart είναι καθηγητής του πανεπιστημίου Birmingham

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --