ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΕΠ, ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων
ISBN 9789606647246
[παλαιό 9606647242]

Τιμή:  32.46 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9606647242
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15000

ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ

Κατάλληλο για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ των δασκάλων.
Το βιβλίο αυτό αφορά στη μάθηση και στη διδασκαλία της γλώσσας ως μέρος της εκπαίδευσης παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων.

Οι ιδέες, οι απόψεις και ο προβληματισμός που αναπτύσσονται στα κείμενα του συλλογικού αυτού τόμου, συμβάλλουν στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων στα επείγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται με έντονο τρόπο στα σχολεία μας.

Κεντρικά θέματα συζήτησης είναι τα διλήμματα, οι δυσκολίες αλλά και οι προοπτικές και οι δυνατότητες της εκπαίδευσης των παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία κεφάλαια ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Οι εργασίες του πρώτου κεφαλαίου αναφέρονται σε ζητήματα που προκύπτουν από την παρουσία στις σχολικές τάξεις και τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων.

Στο δεύτερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο του τόμου, καταγράφονται προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας και συζητούνται διδακτικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας σε παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων.

Τα κείμενα του τρίτου κεφαλαίου αφορούν στην εκπαίδευση διαφορετικών ομάδων παιδιών που συνθέτουν το χάρτη της πολυγλωσσίας και πολυμορφίας στα σχολεία της χώρας μας και αναδεικνύουν και συζητούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικές αυτές ομάδες. Οι εργασίες του κεφαλαίου αυτού περιγράφουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται και ιδιαίτερα ζητήματα που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία της γλώσσας σε συγκεκριμένες ομάδες μειονοτήτων Έτσι παρουσιάζονται θέματα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων, τσιγγανοπαίδων, παιδιών παλιννοστούντων και μεταναστών.

Η Σούλα Μητακίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --