ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ISBN 9789606647383
[παλαιό 9606647382]

Τιμή:  103.88 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9606647382
Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 14912

ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η συλλογή αυτή εργατικών νόμων από τον Καθηγητή, τέως υπουργό Εργασίας και τέως ευρωβουλευτή Ιωάννη Κουκιάδη, αναφέρεται στο μέρος της εργατικής νομοθεσίας που έχει γενικότερη σημασία και στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες που διαμορφώνονται με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που συνιστούν το γενικό Δίκαιο στο πλαίσιο της συλλογικής αυτονομίας.

Πρόκειται για ένα βιβλίο εξαιρετικά χρήσιμο για όσους ασχολούνται με ζητήματα και προβλήματα εργατικού δικαίου, όπως συνδικαλιστές, επιστήμονες και επιχειρήσεις.

Το βιβλίο κατανέμεται σε τέσσερα μέρη: Αρχικά αναφέρει τις σημαντικότερες Διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στο Εσωτερικό Εργατικό Δίκαιο. Το Δίκαιο επαγγελματικής προέλευσης είναι το επόμενο μέρος του βιβλίου που ολοκληρώνεται με τις Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις.

Από την τελευταία έκδοση νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις σχέσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν με συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό εντασσόμενες στο γενικότερο κύμα μεταρρυθμίσεων που κυριαρχεί στις νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών.

Σταδιακά αλλά σταθερά, ένα νέο πρότυπο σχέσεων αναδύεται. Η έκδηλη ρευστότητα στις σημερινές σχέσεις εργασίας και κεφαλαίου και η έλλειψη σαφούς πολιτικής στοχοθέτησης για το τελικό ζητούμενο καθιστούν πολλές φορές τις πραγματοποιούμενες μεταρρυθμίσεις βραχύβιες με κύριο θύμα την ασφάλεια του δικαίου.

Παράλληλα, ενδιαφέρον στοιχείο στην όλη εξέλιξη είναι η επιβεβαίωση του αυξανόμενου ρόλου του κοινοτικού δικαίου ως πηγής του εργατικού δικαίου την ίδια στιγμή που κατά αντίθετη φορά βαίνει μειούμενος ο ρυθμιστικός ρόλος των διεθνών συμβάσεων εργασίας.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --