ΔΟΚΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ISBN 9789604589906

Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες: 240
Τιμή:  15.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604589906

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 94645710

ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή (Α' Ενότητα)

Στην ελληνική αγορά φαρμάκου, υπάρχει αβεβαιότητα και έλ-λειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου, με συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και των σχετικών ρυθμίσεων που οδηγούν σε σημα-ντικές στρεβλώσεις και εμπόδια στην απρόσκοπτη πρόσβαση του Έλληνα ασθενή στο αναγκαίο φάρμακο. H δημόσια δαπάνη για φάρμακα παρουσίασε εκρηκτική άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, και ιδιαίτερα κατά την πενταετία 2004-2009, συμβάλλοντας σημαντικά στον δημοσιο-οικονομικό εκτροχιασμό της χώρας.

Στο διάστημα 2009-2016 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 180 παρεμβάσεις (νόμοι και υπουργικές αποφάσεις) στην αγορά του φαρμάκου, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν την τιμολόγηση, ενώ οι αναγκαίες πολιτικές για την περιστολή της υπερκατανάλωσης και της άσκοπης χρήσης ακριβών φαρμάκων, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.


ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γιάννης Τούντας είναι Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Βιολογία (Bachelor) και Δημόσια Υγεία (Master) στο Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Πρόεδρος των Επιστημονικών Επιτροπών του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, καθώς και εκδότης του περιοδικού «Νέα Υγεία». Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --