ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1821 – 1940
Επισκόπηση
ISBN 9789602601198

Έτος έκδοσης 1986
Σελίδες: 488
Τιμή:  25.44 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789602601198

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 94643184

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Β. ΠΑΥΛΟΣ
Β

Περιεχόμενα
Κεφάλαιο Α'
Εισαγωγικό Σημείωμα

«Το ενεργό ενδιαφέρον της πλειοψηφίας και των φοιτητών του Οικονομικού Τμήματος για το μάθημα της Νεοελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, κατέστησε έκδηλη την ανάγκη για την έκδοση αυτοτελούς συνοπτικού διδακτικού εγχειριδίου που να καλύπτει τη διδασκόμενη ύλη από το 1821 ως το 1940. Σ' αυτό συνέτεινε, άλλωστε, ο αυξανόμενος αριθμός των ενδιαφερομένων σπουδαστών για συγγραφή εργασιών παράλληλα προς τη μαζικότητα της προσέλευσης στις παραδόσεις».

Παύλος Πετρίδης

Μάρτης 1986

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --