ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ
ISBN 9789604589562

Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες: 184
Τιμή:  9.00 €  
eBOOK: 5.49 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604589562

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 94645753

ARENDT HANNAH
Εισαγωγή - Μετάφραση: Άννα Δαμιανίδη, Δημήτρης Ψυχογιός

Εισαγωγή
Απόσπασμα

Το κλασικό έργο πολιτικής θεωρίας

για τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής βίας στη δημοκρατία και στις διεθνείς σχέσεις.

Ενάντια σε υμνητές της βίας, όπως ο Ζαν Πωλ Σαρτρ και ο Φραντς Φανόν, και στο μαοϊκό

«η εξουσία βρίσκεται στην κάνη του τουφεκιού»,

η Χάνα Άρεντ αντιτάσσει:

η κάννη του τουφεκιού εξασφαλίζει ακαριαία

και τέλεια υπακοή, αλλά ποτέ από αυτή

δεν εκπορεύεται εξουσία.


ARENDT HANNAH
Η Χά­να Άρεντ (1906-1975) ήταν από τους στο­χα­στές που με τη βα­θύ­τη­τα και την πρω­το­τυ­πία του έρ­γου τους ση­μά­δε­ψαν τον 20ό αιώ­να. Γεν­νή­θη­κε Γερ­μα­νο­εβραία, σώ­θη­κε από τους χιτ­λε­ρι­κούς δι­ωγ­μούς δρα­πε­τεύ­ο­ντας στη Γαλ­λία και από εκεί στις ΗΠΑ, όπου έζη­σε ως τον θά­να­τό της δι­α­τη­ρώ­ντας πά­ντα στε­νούς δε­σμούς με τη Γερ­μα­νία και την Ευρώ­πη. Τα έρ­γα της έχουν με­τα­φρα­στεί σε δε­κά­δες γλώσ­σες, ανε­ξά­ντλη­τα είναι τα βι­βλία, τα συ­νέ­δρια, τα άρ­θρα, οι συ­ζη­τή­σεις και ανα­φο­ρές στις αίθου­σες δι­δα­σκα­λί­ας και στα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης για τη ζωή και το έρ­γο της.
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --