ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΔΩΡΗΜΑΝ
Αφιερωματικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη
ISBN 9789604589326

Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες: 320
Τιμή:  17.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604589326

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 86197722

ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΑΝΤΡΕΑΣ (Επ.)
ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Επ.)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιεχόμενα
Εισαγωγή των επιμελητών
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Ο Λόγος της ομοτιμοποίησης (Αντρέας Π. Ανδρέου)

Ο παρών αφιερωματικός τόμος συγκεντρώνει επιστημονικές εργασίες προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη και εκδίδεται με την ευγενική υποστήριξη της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο τόμος διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους θεματικές ενότητες («Ιστορία», «Ιστορία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική», «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Ιστορία», «Τέχνη», «Παιδαγωγική – Διδακτική») οι οποίες αντανακλούν και τα πεδία ευρύτερης επιστημονικής ενασχόλησης του Κωνσταντίνου Φωτιάδη.

Η πρώτη θεματική ενότητα, που είναι αφιερωμένη στην Ιστορία, περιλαμβάνει επτά εργασίες οι οποίες καλύπτουν ποικίλα ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού, μνήμης και προσφυγικής εμπειρίας.

Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο Ιστορία εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική πολιτική, περιλαμβάνει τρεις εργασίες για εκπαιδευτικά ζητήματα τόσο στην ιστορική τους διάσταση όσο και στη συγκυρία της τελευταίας δεκαετίας.

Η τρίτη θεματική ενότητα, η οποία τιτλοφορείται Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Ιστορία, περιλαμβάνει δύο εργασίες που κινούνται θεματικά στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας ιστορίας.

Η τέταρτη ενότητα του τόμου έχει ως θέμα την Τέχνη και περιλαμβάνει τρεις εργασίες που αναφέρονται σε ζητήματα αναπαραστατικών τεχνών μέσα από ψυχαναλυτικές, εκπαιδευτικές και πολι-τισμικές προσεγγίσεις.

Ο τόμος ολοκληρώνεται με την πέμπτη θεματική ενότητα που περιλαμβάνει τρεις εργασίες για ζητήματα που αφορούν στην Παιδαγωγική – Διδακτική.


ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΑΝΤΡΕΑΣ
Ο Αντρέας Π. Ανδρέου είναι Καθηγητής Ιστορίας και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα πεδία της Ιστορίας, της Ιστορικής Εκπαίδευσης, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Δημόσιας και της Τοπικής Ιστορίας. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και επιστημονικά άρθρα στα παραπάνω ερευνητικά πεδία.

ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο Κώστας Κασβίκης είναι Επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Το ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο αφορά τη διδακτική της ιστορίας, τη μουσειοπαιδαγωγική, την αρχαιολογική εκπαίδευση, την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων, τη δημόσια αρχαιολογία και τις πολιτικές του παρελθόντος.
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --