ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΤΕΛΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οικονομικές & Κοινωνικές Ανισορροπίες & Πολιτικές Συγκρούσεις
ISBN 9789604589241

Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες: 456
Τιμή:  22.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604589241

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 86198556

ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Κεφάλαιο 1

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παράσχει μια σαφή, εμπεριστατωμένη, συνεκτική και συνολική θεώρηση των κεντρικών πτυχών που συνέβαλαν στον «Ατελή» τρόπο οικοδόμησης και λειτουργίας της Ευρωζώνης, αναδεικνύοντας, από τη μια πλευρά, τους προσδιοριστικούς παράγοντες δημιουργίας και όξυνσης των εντεινόμενων Μακροοικονομικών ανισορροπιών και, από την άλλη πλευρά, τις Πολιτικές εντάσεις και τις Κοινωνικές επιπτώσεις που εμφανίζονται, τόσο στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών-μελών, όσο και στην Ευρωζώνη ως ενιαία οντότητα. Ξεφεύγοντας από τη «στενή» εξέταση του Οικονομικού περιεχομένου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Διεπιστημονική ανάλυση, βασιζόμενη σε έναν συνδυασμό μεταβλητών, οι οποίες περικλείουν Πολιτικό χαρακτήρα και Κοινωνικά χαρακτηριστικά, εξάγοντας το συμπέρασμα πως οι διευρυνόμενες Μακροοικονομικές ανισορροπίες, οδηγούν αναπόφευκτα και σε Πολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες ταυτόχρονα εκχειλίζονται και στο Κοινωνικό πεδίο. Ως εκ τούτου, καθίσταται εμφανές πως οι Πολιτικές εξελίξεις και αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις επιλογές Οικονομικής Πολιτικής και τις Κοινωνικές μεταβολές, δημιουργώντας μια ακολουθία διάδρασης και αλληλεξάρτησης.

Το παρόν σύγγραμμα δεν προϋποθέτει πως ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία αναλύονται και δεν απαιτεί να διαθέτει ειδικές γνώσεις Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή άλλου ακαδημαϊκού κλάδου. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια εμβάθυνση αναφορικά με τον «Ατελή» τρόπο οικοδόμησης και λειτουργίας της Ευρωζώνης και τις συνέπειες οι οποίες εμφανίζονται σε Οικονομικό, Πολιτικό και Κοινωνικό επίπεδο, συνιστώντας, αφενός, μια σημαντική πηγή αναφοράς και, αφετέρου, ένα διδακτικό εγχειρίδιο πανεπιστημιακής μελέτης, τόσο σε Προπτυχιακό, όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ανάλυση και η εξέταση των γεγονότων και των δεδομένων είναι εύληπτη και ταυτόχρονα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και τεχνικά οικονομικά ζητήματα περιγράφονται και αναλύονται απλουστευτικά και κατανοούνται εύκολα διαμέσου εμπειρικών παραδειγμάτων. Η πρωτοτυπία του συγγράμματος εδράζεται στο γεγονός πως προσφέρει μια διαφορετική ενόραση, εξετάζοντας ποικιλοτρόπως τη συστηματική μελέτη της εξελικτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής (Νομισματικής (€)) Ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας εκτενώς έναν συνδυασμό Οικονομικο-Πολιτικο-Κοινωνικών παραγόντων, διαμέσου των εργαλείων: (α) της Μακροοικονομικής θεωρίας, (β) της Πολιτικής Επιστήμης, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των Διεθνών Σχέσεων και (γ) των στοιχείων της Κοινωνιολογίας, στηριζόμενο σε κριτήρια Διεπιστημονικότητας, όπου συνέβαλαν, τόσο μεμονωμένα, όσο και συνολικά, σε αυτό το ιδιαιτέρως πρωτότυπο, παράτολμο και μοναδικό εγχείρημα διεθνώς, της («Ατελούς») Οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής (Νομισματικής (€)) Ολοκλήρωσης.


ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Ο Ασημάκης Tαμουραντζής, γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι Οικονομολόγος & Διδάκτωρ Οικονομικών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε με Άριστα την Διδακτορική του Διατριβή. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) & συνέχισε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) & την Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΑΣΟΕΕ), με διάκριση Υποτροφίας Αριστείας, από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.). Διαθέτει πολυάριθμες Ακαδημαϊκές επιμορφώσεις στα Επιστημονικά πεδία των Δημόσιων Οικονομικών (Oxford University), των Διεθνών Οικονομικών (Stanford University & Leiden University) & των Ευρωπαϊκών Σπουδών (European University Institute) & έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών & στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), ενώ αντίστοιχα, επαγγελματικά, διαθέτει μια δεκαπενταετή επαγγελματική πείρα σε τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανωνύμων Εταιρειών & Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών & είναι μέλος του μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά & σε ελληνικούς και διεθνείς Συλλογικούς Τόμους. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, επικεντρώνονται στην Διεθνή & την Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Ανάλυση, στα Δημόσια Οικονομικά & στον σχεδιασμό της Οικονομικής & της Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωζώνης.
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --