ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ (1489-1571) / VENETIAN CYPRUS (1489-1571)
Οι Εκθέσεις των αξιωματούχων του Ανώτατου Διοικητικού Σχήματος της Κτήσης / Reports by the Dominion’s Supreme Administrative Officials
ISBN 9789604589272

Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες: 528
Τιμή:  27.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604589272

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 86197703

ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή

Έγραψαν για το βιβλίο:
Ιστοσελίδα "akamas.wordpress.com", 24-02-2020 Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση

Η έκδοση των σημαντικότερων συλλογών πρωτογενών ιστορικών πηγών που αφορούν τη βενετική κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο και στην ανατολική Μεσόγειο συνιστά πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας. Στις πηγές του εν λόγω πεδίου συγκαταλέγονται οι εκθέσεις πεπραγμένων των ανώτατων διοικητών των επιμέρους κτήσεων της Γαληνοτάτης στον εξεταζόμενο χώρο. Στον παρόντα τόμο εκδίδονται εκείνες που αφορούν το βενετικό Βασίλειο της Κύπρου (1489–1571). Έχουν συνταχθεί από βενετούς πατρικίους που συμμετείχαν στο ανώτατο διοικητικό σχήμα του νησιού (τοποτηρητών και των συμβούλων τους, καπιτάνων της Αμμοχώστου και γενικών προβλεπτών) και εντοπίστηκαν από τον ιστορικό Στάθη Μπίρταχα σε αρχεία και συλλογές χειρογράφων της Βενετίας.

Το έργο περιλαμβάνει μία εκτενή και κατατοπιστική εισαγωγή, που έχει ως στόχο αφενός την πραγμάτευση των θεσμών που παρήγαγαν τα εκδιδόμενα κείμενα, και αφετέρου τον σχολιασμό της φύσης τους και των θεματικών που αναπτύσσονται σ’ αυτά. Ακολουθούν η διπλωματική έκδοση των εκθέσεων, περιλήψεις τους στην ελληνική, καθώς και τεκμηριωμένοι κατάλογοι των υπηρετησάντων στην Κύπρο ανώτατων βενετών αξιωματούχων. Η εισαγωγή και οι επιτομές των εκθέσεων παρατίθενται και σε αγγλική μετάφραση, μία επιλογή που καθιστά το έργο προσβάσιμο στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η έκδοση ολοκληρώνεται με αναλυτικό ευρετήριο ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων, καθώς και θεματικών όρων από τις εκδιδόμενες εκθέσεις.


ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
Ο Στάθης Μπίρταχας είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεραπεύει την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ευρώπης κατά τους ύστερους μεσαιωνικούς και τους νεότερους χρόνους, ειδικευόμενος στο πεδίο των ελληνοϊταλικών σχέσεων. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η ιστορία του βενετικού κράτους και η κυριαρχία του στον ελλαδικό χώρο και στην ανατολική Μεσόγειο (13ος–18ος αι.), καθώς και οι ελληνοϊταλικές σχέσεις και ανταλλαγές κατά την περίοδο του “μακρού Risorgimento” (τέλη 18ου–αρχές 20ού αι.). Έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Μεταξύ άλλων, έχει δημοσιεύσει το βιβλίο Κοινωνία, πολιτισμός και διακυβέρνηση στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας: Το παράδειγμα της Κύπρου (Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011) και έχει μεταφράσει το βιβλίο του Letterio Augliera, Βιβλία, πολιτική, θρησκεία στην Ανατολή τον 17ο αιώνα: Το τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά, πρώτου εκδότη ελληνικών βιβλίων στην ορθόδοξη Ανατολή (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Αθήνα 2006).
 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --