ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έννοιες, Θεωρήσεις, Δρώντες, Δομές και Διαδικασίες
ISBN 9789604587766

Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες: 472
Τιμή:  25.00 €  
eBOOK: 14.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604587766

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 68406928

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

Συγγραφείς
Περιεχόμενα
Εισαγωγή

Έγραψαν για το βιβλίο:
Περιοδικό "Άμυνα & Διπλωματία", Ιούλιος 2018

Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση του τρόπου παραγωγής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από μια σύγχρονη και κριτική́ ματιά́, και αναλύει όλες τις κατηγορίες δρώντων της παγκόσμιας πολιτικής και τη συνεργατική αλληλόδρασή τους. Ειδικότερα, επιδιώκει την απομάκρυνση από απλουστευτικές και μονο-παραγοντικές θεωρήσεις και την κατάδειξη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των δομών της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από την αύξηση των κατηγοριών των διεθνών δρώντων, καθώς και των πολλαπλών οδών μέσω των οποίων αυτοί συν-διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό. Επιχειρεί, στο ίδιο πλαίσιο, να καταδείξει και τη μετάβαση από τη διεθνή στην παγκόσμια πολιτική και να πλαισιώσει τα παραδοσιακά ζητήματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος με την ανάδειξη της αν παροχής παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --