ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΛΩΣΣΑ

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ISBN 9789604588060

Έτος έκδοσης 2018
eBOOK: 5.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604588060

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Το βιβλίο κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την περιγραφή και ανάλυση των μορφολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα. Ο σχηματισμός ρημάτων με την προσθήκη στο θέμα ρηματικών επιθημάτων αποτελούν το αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου 1. Η παραγωγή ρημάτων με την προσθήκη προθημάτων εξετάζεται στο κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο 3 διερευνάται μια ειδική κατηγορία παράγωγων ρημάτων, τα παρασυνθετικά, στα οποία ένα παραγωγικό πρόθημα συνυπάρχει υποχρεωτικά με κάποιο παραγωγικό επίθημα. Η παραγωγή ρημάτων με την προσθήκη στο θέμα επιθηματοειδών στοιχείων αποτελεί αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου 4. Τα προθηματοειδή που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό ρημάτων εξετάζονται στο κεφάλαιο 5. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 διερευνάται κατά πόσο οι διαδικασίες σχηματισμού ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συμπληρωματικότητας ή ανταγωνιστικότητας.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --