ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΛΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΩΓΗ
Επισκόπηση των δράσεων Αρωγής στην Ελλάδα. Απρίλιος 1941 – Δεκέμβριος 1943 – Μάρτιος 1944.
ISBN 9789604587841

Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες: 256
Τιμή:  14.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604587841

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 77111610

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ (Επ.)
Εισαγωγή: Παναγιώτης Καλογιάννης

Περιεχόμενα
Προλογικό Σημείωμα
Εισαγωγή

Ο ΓκούναρΣέντερσχιολτ (GunnarCederschiöld),πολε΅ικός ανταποκριτής, που κάλυψε τις πολε΅ικές επιχειρήσεις στο Αλβανικό ΅έτωπο και στη συνέχεια τη γερ΅ανική επίθεση, με ταδη΅οσιεύματά του στην «Εφη΅ερίδα της Στοκχόλ΅ηςενη΅έρωνε το σουηδικό λαό για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι ανταποκρίσεις αυτές συνετέλεσαν στην αφύπνιση της σουηδικής κοινής γνώ΅ης. Ο πυρήνας των άρθρων του επικεντρώθηκε για να τονίσει την ανδρεία του Έλληνα στρατιώτη, τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και τις συνέπειες που είχαν οι πολε΅ικές επιχειρήσεις, το αγγλικό ε΅πάργκο, και οι επιτάξεις για τους έλληνες. «[…] Σε λιγότερο από ένα χρόνο έχω δει πώς αντιδρούν οι Έλληνες σε ποικιλό΅ορφες συνθήκες […]. Ή΅ουν ΅άρτυρας της έκρηξης του πατριωτισ΅ού, της θυσίας και του έρωτα για την πατρίδα τους ύστερα από την ιταλική επίθεση. ’κουσα τους πανηγυρισ΅ούς των νικητών στην Πίνδο και την Κλεισούρα […]. Τους είδα να λι΅οκτονούν, να παθαίνουν κρυοπαγή΅ατα, να ΅άχονται στα χιονισ΅ένα βουνά της Αλβανίας […] να υποφέρουν και να πεθαίνουν σε νοσοκο΅εία. Η Ελλάδα λι΅οκτονεί –τα παιδιά πεθαίνουν από πείνα», παρο΅οιάζει την κατάσταση στην Ελλάδα σαν ΅ιαδιαδρο΅ή στην κόλαση του ∆άντη. «[...] Νό΅ιζα πως είχα δει ό,τι φρικτότερο υπάρχει στον κόσ΅ο […]. Τις κραυγές των θυ΅άτων στο πεδίο της ΅άχης […] όπου οι πληγω΅ένοι βογκούσαν και εκλιπαρούσαν για λίγο νερό […]. Τίποτα ό΅ως δεν ΅ου προκάλεσε τόση αγανάκτηση, όση η φρίκη που αντίκρισα στην Αθήνα σε νοσοκο΅εία βρεφών, όπου δεκάδες παιδιά ξεψυχούσαν όλα τους θύ΅ατα της πείνας. Ήταν καταδικασ΅ένα. ∆εν είχαν κα΅ιά ελπίδα σωτηρίας[…]». «Κάθε πρωί», πεινασ΅ένοι άνθρωποι τριγυρίζουν στις πλούσιες περιοχές και ψάχνουν να βρουν κάτι φαγώσι΅ο στα σκουπίδια. Ο λι΅ός έχει αρχίσεικαι αν δεν δοθεί α΅έσως βοήθεια πολλές χιλιάδες Έλληνες θα πεθάνουν τονχει΅ώνα από πείνα».

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --