ΔΟΚΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Επιδράσεις της πληροφορίας στη δημιουργικότητα και τη δημιουργική βιομηχανία
ISBN 9789604587612

Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες: 200
Τιμή:  11.00 €  
eBOOK: 6.99 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604587612

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 68406958

ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή

Οι ραγδαίες εξελίξεις που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη στο τεχνολογικό περιβάλλον, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες σε διάφορους χώρους αναζητούν την πληροφορία και ασχολούνται με τη δημιουργικότητα, στο πλαίσιο διαφορετικών αντικειμένων και για διαφορετικούς σκοπούς. Tο ανά χείρας βιβλίο πραγματεύεται θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα σχετικά με την επίδραση της πληροφορίας στη δημιουργικότητα. Πρόκειται για μια εκ προ­θέσεως διαδικασία, μια δραστηριότητα επίλυσης πληροφοριακών αιτουμένων, που συνεπάγεται τη συνεχή έκθεση στην πληροφορία και την κριτική σκέψη με σκοπό τη δημιουργία νέας γνώσης. Επί της ουσίας, το βιβλίο επικεντρώνεται στον καταλυτικό ρόλο της αναζήτησης πληροφορίας στη δημιουργικότητα, παρέχοντας τις βάσεις για περαιτέρω συζήτηση και έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τη σύνδεση μεταξύ των δυο ερευνητικών αντικειμένων.

Ο Δρ. Χαρίλαος Λαβράνος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι Διδάκτωρ και Πτυχιούχος του Τμή­ματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυ­χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς από το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθη­κονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Documentation, Journal of the Association for Information Science and Technology, Information Research, Library Management κ.ά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα σχετικά με την πληροφορία, τη δημιουργι­κότητα και τη δημιουργική βιομηχανία. Επικοινωνία στο: lavranos@ionio.gr

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --