ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 4
Greek Sociology Review. Περιοδική Έκδοση της Ελληνικής κοινωνιολογικής Εταιρίας
ISBN 9782241731103
[παλαιό 2241731104]

Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες: 152
Τιμή:  13.00 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=2241731104

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 68389321

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Περιεχόμενα

Το τέταρτο τεύχος της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης ασχολείται με ζητήματα που αφορούν όψεις της εμπειρίας της κρίσης, εξετάζοντας τη σύγχυση, τη ποικιλόμορφη στέρηση, την απογοήτευση και τις απόπειρες διαφυγής που προκαλεί.

Περιλαμβάνει δύο άρθρα στα οποία εξετάζονται τόσο το ζήτημα της ανεργίας, όσο και της ψυχική υγείας. Έτσι η Χριστίνα Καρακιουλάφη στο κείμενό της με τίτλο «Βιώματα και εμπειρίες της ανεργίας στην Ελλάδα σε καιρό κρίσης», εξετάζει το περιεχόμενο που αποκτά η ανεργία σε ένα πλαίσιο μαζικοποίησής της και εκ παραλλήλου δραστικού περιορισμού της δυνατότητας εξόδου απ’ αυτήν, σε συνάρτηση με την προσωπική πρόσληψη της απώλειας της εργασίας και το βίωμα της ανεργίας. Στο άρθρο της «Το Φαινόμενο των Αυτοκτονιών στην Σημερινή Συγκυρία. Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στην Ψυχική Υγεία των Ελλήνων», η Μαρία Μουζάκη ασχολείται με ένα επαναλαμβανόμενα επίκαιρο θέμα, το οποίο έχει αποτελέσει πρώτη ύλη για την οικοδόμηση επιχειρημάτων, ρεαλιστικών ή μη, για την αποδιοργανωτική επίδραση της κρίσης σε ευάλωτα άτομα και το κοινωνικό σώμα συνολικά, όπως και για την ανάγκη να τιθασευτεί.

Απ’ το πεδίο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης έρχονται οι δύο επόμενες εργασίες. Η μία είναι των Αχιλλέα Αλτιντασιώτη, Χρήστου Τουρτούρα, Αργύρη Κυρίδη και Κωστή Τσιούμη και εξετάζει τις «Σχολικές διαδρομές των μουσουλμανοπαίδων. Η περίπτωση ενός Δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης». Η άλλη είναι των Θεόδωρου Θάνου και Ανδρομάχης Μπούνα και πραγματεύεται την «(Ανα)παραγωγή και (εν)δυνάμωση των έμφυλων διακρίσεων στο σχολείο μέσα από άτυπες διαδικασίες». Ασχολούμενος με το διαφορετικό πεδίο της πολιτισμικής μεταβίβασης ο Νικήτας Αλιπράντης στο άρθρο του «Μετάδοση ξενικών πολιτιστικών δεδομένων ως κοινωνιολογικό φαινόμενο» επιχειρεί να το προσδιορίσει και οριοθετήσει σε αναφορά με δύο πεδία: την μεταβίβαση απ’ το εξωτερικό (Γερμανία) στην Ελλάδα βασικών συνιστωσών του καθεστώτος εργασίας και την μεταφύτευση εκ της αλλοδαπής σύγχρονων πολιτισμικών αντιλήψεων.

Τέλος, στο τμήμα των «Βιβλιοκρισιών» του παρόντος τεύχους, η Αγγελική Γαζή, παρουσιάζει και συζητά το βιβλίο που επιμελήθηκαν οι Νίκος Δεμερτζής, Ελένη Πασχαλούδη και Γιώργος Αντωνίου με τίτλο Εμφύλιος − Πολιτισμικό Τραύμα.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --